Organisateur: Garnecher Musek A.s.b.l.

Wou: Veräinhaus Garnech