Organisateur: Veräiner vu Schëtter & Gemeng

Wou: zu Schëtter bei der Kierch

Freides, den 9. Dezember vu 17-22 Auer
Samschdes, den 10. Dezember vu 11-14 Auer a vu 17-22 Auer
Sonndes, den 11. Dezember vu 17-20 Auer

Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schëtter Musek, Schëtter Gesank, Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, Lëtzebuerger Rousefrënn, Fraen a Mammen Schëtter, Elterevereenegung Schëtter, Schëtter Jugendhaus, Schëtter Theaterfrënn, Gemeinschaftsgaart de klenge Kéisecker, Schëtter Hëlleft, Amiperas Schëtter, Star Cricket Club, Pétanque Schëtter an FC Munsbach zesumme mat der Schëtter Gemeng.

https://download.rtl.lu/2022/11/24/e195d619e2c884c6c16a37dcb6b468c9.jpg