Organisateur: Délégation du Personnel

Wou: HRS Hôpital Kirchberg

Délégatioun vum Personal vum Hôpital Kirchbierg organiséiert eng Vente vun Télévie Gadget'en am Hall vun der Klinik vum 17. bis den 21. Abrëll 2023.

https://