Organisateur: LSAP Schëtter

Wou: Centre Culturel zu Minsbech

LSAP Schëtter luet iech den 26. Mäerz vun 10:30 - 18:00 op den selwer geMaart Konscht- an Hobbymaart an.
Weider Infoen fannt dir ob eiser Websäit.

LSAP Schuttrange vous invite au marché des arts et loisirs "selwer geMaart" le 26 mars de 10h30 à 18h00.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web.

LSAP Schuttrange invites you to the arts and hobby market "selwer geMaart" on March 26 from 10:30 - 18:00.
Further information can be found on our website.

https://download.rtl.lu/2023/03/14/4b231eb6ad55b244a0697d09798c8900.pdf