Organisateur: Gemeng Dippach + Café um Bur Betteng

Wou: Bettange-Sur-Mess

Concerts matt de Gruppen Mental, Irina an Perfectly Strange vun 20 Auer un

www.dippach.lu