Organisateur: Société avicole Belvaux

Wou: Zu Eilereng am Kulturschapp

Am Kader vum Télévie 2020 organiséiert d'Société Avicole Bieles ee Fest
vun deem den Erléis un den Centre de Promesses Suessem geet.
ab 11.00 Auer sinn eis Diiren op
ab 12.00 Auer kënnt Dir zu Mëtteg iessen
Menu 1: Kniddelen mat Speck (12€ fir Erwuessener & 6€ fir Kanner)
Menu 2: Choucroute Garnie (18€ fir Erwuessener & 10€ fir Kanner)
Umeldungen bis den 2. Mäerz 2020 um Telefon 691 58 68 53
vun 14.00-16.00 Auer ass “JIPPELCHERSDISCO”
um 16.00 Auer Optrëtt vum Zauberer David Giacomini
Fräien Entrée fir Grouss a Kleng

www.suessem.lu