Organisateur: Commune de Mertert

Wou: Beim Centre Culturel Waasserbëlleg an Schoulcampus

Groussen Téleviedag zu Waasserbëlleg

https://mertert.lu/citoyen/televie/