Informatiounsversammlung am Centre de Promesses Habscht (13.12.23)