Organisateur: Aer Foussfee / Carole Schartz-Thull

Wou: Rumelange

Bei eis zu Rëmeleng ginn fläisseg Häerzer gebitzt, et sinn der schonn vill verkaf ginn, an eng Zuel veroden ech elo hei net, mee mir sinn nach net um Enn, Stoff ass nach do, an midd sinn mir och nach net. Et ass also nach Loft no uewen, schliisslech ass et fir den Télévie. Merci soen d'Carole Schartz-Thull an Chantal Sbarra schonn deenen Leit déi eis Häerzer kaf hunn an deenen déi villäicht nach eent kafen.
Bestellen kenn dir iwwert den Facebook Site vum Télévie iwwert PM