Organisateur: De Schäfferrot vun der Stad Rëmeleng a Kollaboratioun mat der Sportkommissioun

Wou: Sportshaal "Will Hoffmann", rue des Martyrs - Rëmeleng

Jux-Football-Turnéier mat enger ganzer Rëtsch vu flotten Equippen.
Ustouss ass um 10.00 Auer
Final géint 18.00 Auer
Fir Iessen an Drénken ass beschtens gesuergt

https://