Interview vum Diane Wunsch a Natalie Frisch am Magazin NOW, Editioun Novembre 2018.