Dat fir een Trëppeltour duerch déi historesch Deeler vun der Stad Lëtzebuerg an uschléissend fir ee “Sporting Dinner”.

Den Erléis vun der Tombola déi bei där Geleeënheet organiséiert gouf, hunn d'Membere vum Comité dem Diane Wünsch am RTL Gebai iwwerreecht.