Wärend enger klenger Feier am Autopolis kruten den Här an d'Madamm Huberty de Schlëssel vun hirem neie Fiat Cabrio iwwerreecht.

E ganz grousse Merci geet un Ferrari & Friends an un de Sponsor Autopolis.