Pro Familia an den Télévie kruten all kéiers e Scheck an Héicht vun 1.500 Euro. Dës Sue ware gesammelt ginn beim Concert vun der Douanesmusek an op der Grande Marche fir Maria Himmelfaart.

En ganz groussen Merci fir dësen léiwen Geste.