Den Här Buergermeeschter Armand Schuh mat sengem Schäfferot hunn u 4 Associatioune gespent an dobäi sinn 1.327,50 Euro un den Télévie gespent ginn.