Ganz vill Leit haten sech och dëst Joer ageschriwwen an den Benefice geet un den Télévie.