Et richt gutt, et schmaacht gutt an ass dobäi nach fir de gudden Zweck: Télévie-Kichelcher. Och dëst Joer kritt een déi erëm ze kafen, mä net nëmmen d’Kichelcher an Häerzform sinn an der Bäckerei vu Jos an Jean-Marie ze fannen.

Télévie: Léift geet duerch de Mo