2.500 Euro sinn un Télévie gaangen an 2.000 Euro un d'Fondation Autisme Luxembourg. Fir Télévie war d'Diane Wunsch a fir d'Fondation Autisme Luxembourg den Patrick Simon op der Plaz.